Hovejordet 20

Tomt i Hovemoenområdet v/E6 på ni mål som i dag brukes til lagring og parkering for Veidekke Entrepenør og Brødrene Lunn AS. Kan bli en spennende utviklingstomt for næring på litt lengre sikt.