Jørstadmoen Barnehage

Baklivegen 2, 2625 Fåberg

Jørstadmoen Barnehage leies i dag av Lillehammer Kommune og er kommunal barnehage med fire avdelinger. Bygningsmassen er moderne og bygget til formålet. Barnehagen har også et stort uteområde og legger mye til rette for aktiviteter for barna med nærhet til fotballbaner, Idrettshall og svømmehall og flotte turområder.