Stor hage til disposisjon i sommerhalvåret. Det kan dekkes til mellom 40 og 50 personer.

Ved servering av alkohol, må det søkes kommunen om ambulerende skjenkebevilling.

For utleie til selskaper ta kontakt på telefon 61 27 05 80.